Exekutorský úřad Litoměřice - dražba dne 5.4.2023 v 10:00 hod

Detail vyvěšení

Značka
124 EX 4044/22
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799,Ondřej Mareš
Původce
Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799,Ondřej Mareš
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno