Exekutorský úřad Klatovy, dražební vyhláška: 29.11.2023 v 11:00 hodin

Obsah vyvěšení

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/143852/2023 INFO 2023
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573,Dalimil Mika
Původce
Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573,Dalimil Mika
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno