Exekutorský úřad Klatovy - dražba dne 28.7.2021 v 11:00 hod.

Obsah vyvěšení

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/046833/2021 INFO 2021
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573, Dalimil Mika
Původce
Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573, Dalimil Mika
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno