Exekutorský úřad Beroun - dražební vyhláška - 9.6.2021 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
015EX 421/20-170
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40658759, Pavel Dolanský
Původce
Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40658759, Pavel Dolanský
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno