Dopravní soutěž mladých cyklistů 2017 - oblastní kolo

Na Dětském dopravním hřišti na Proseku se 3. května 2017 uskutečnila dopravní soutěž mladých cyklistů - oblastní kolo. Smíšená družstva (2 dívky a 2 chlapci), byly rozděleny do dvou kategorií.

Mladí cyklisté absolvovali povinné disciplíny, jimiž byly – test z pravidel provozu na pozemních komunikacích – jízda po dětském dopravním hřišti – jízda zručnosti přes překážky – zásady poskytování první pomoci.

Počasí přálo, vše se vydařilo a na výsledkové listině se objevila tato družstva:

Mladší kategorie: 1. ZŠ Litvínovská 600, Praha 9, 2. ŽŠ Novoborská Praha 9 3. ZŠ Litvínovská 500, Praha 9

Starší kategorie: 1. ZŠ Litvínovská 600, Praha 9, 2. ŽŠ Novoborská Praha 9 3. ZŠ a MŠ Na Balabence, Praha 9

ZŠ Litvínovská 600 bude Městskou část Praha 9 v obou kategoriích obhajovat v krajském kole, které letos bude na Dětském dopravním hřišti Praha 3.

 

Velké poděkování patří také všem zúčastněným osobám, kteří pomáhali při organizaci soutěže. Jedná se o BESIP, Český červený kříž,  DDH Praha 3, příslušníky České policie, strážníky Městské policie, TSK, zástupci radnice MČ Prahy 9, zástupci ze základních škol a další pozvaní hosté.