Dopravní soutěž mladých cyklistů 2016 - krajské kolo

Dne 25. 5. 2016 se na Dětském dopravním hřišti na Proseku uskutečnila dopravní soutěž mladých cyklistů - krajské kolo. Na hřiště dorazilo 17 čtyřčlenných smíšených družstev, které byly rozděleny do dvou kategorií. V mladší kategorii (10-12 let) se zúčastnilo 9 družstev a ve starší kategorii (13-16 let) se zúčastnilo 8 družstev.

Slavnostní nástup závodníků zahájili hudebníci DIXI BENDU z Městské policie a všichni zúčastněné osoby z Ministerstva dopravy, TSK Besip za Magistrát hl.m.Prahy, Magistrát hl.m.Prahy, Český červený kříž, zástupci z Městské policie, zástupci radnice MČ Prahy 9 a další pozvaní hosté.

Mladí cyklisté absolvovali povinné disciplíny, jimiž byly – test z pravidel provozu na pozemních komunikacích – jízda po dětském dopravním hřišti – jízda zručnosti přes překážky – zásady poskytování první pomoci – a práce s mapou.

Jízda zručnosti se uskutečnila v areálu Základní školy Litvínovská 600 a závodníci, na rozdíl od obvodního kola, projížděli překážky se závažím v batohu, na zádech měli 3 kg a mladší žáci 2 kg.

Vše se vydařilo, neboť i počasí přálo a na výsledkové listině se objevila tato družstva:

Mladší kategorie: 1. ZŠ Litvínovská 600, Praha 9, 2. ŽŠ Veronské nám., Praha 15 3. ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8

Starší kategorie: 1. ZŠ Litvínovská 600, Praha 9, 2. ŽŠ Veronské nám., Praha 15 3. ZŠ Glowackého, Praha 8

Všem patří velká gratulace a ZŠ Litvínovské 600 z MČ Prahy 9 v obou kategoriích přejeme úspěch v celorepublikovém finálovém kole, které letos bude 14. – 16. 6. 2016 v Nymburce.

 

nástup závodníků