Dopravní omezení spojené s odstávkou teplé vody v oblasti okolí ulice Drahobejlova

 

Pražská teplárenská a.s. zajišťuje v této oblasti dodávky tepelné energie pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody rozvodným tepelným zařízením umístěným zejména v ulici Drahobejlova, a to pro objekty nacházející se nejen v této ulici, ale také v ulicích přilehlých, tj. Lihovarská, Kurta Konráda, U svobodárny a dalších. Toto rozvodné teplárenské zařízení bylo pořízeno v období let 1996 a 1997 a v současné době je na hranici své životnosti. Z tohoto důvodu byla již v roce 2018 provedena část obnovy uvedeného horkovodu v rozsahu tzv. I. etapy od ulice Kovářská po ulici K Moravině.

Z důvodu špatného technického stavu navazujícího potrubí v ulici Drahobejlově, kdy jen v první polovině roku 2019 bylo v dotčeném úseku nutno provést 5 havarijních oprav, bylo rozhodnuto o výměně horkovodního potrubí v celém úseku od křižovatky Kovářská ke křižovatce s ulicí Lihovarská již v letošním roce. Vzhledem k tomu, že tento rozsah opravy, který byl původně plánován do dvou etap rozložených do let 2019 a 2020, byl nakumulován do letošního roku, bude zapotřebí pro provedení prací využít v této oblasti čtrnáctidenní odstávky dodávky teplé vody.

Vlastní realizace je spojena s rozsáhlými zemními pracemi a bohužel také dopravními omezeními, bez kterých by však nebylo možné vlastní práce provést. Následovat pak samozřejmě budou zpětné úpravy povrchů místní komunikace a přilehlého chodníku. V rámci projednání nutnosti provedení prací v obytném území i nutného dodržení předepsaných technologických postupů prováděných prací, došlo z naší strany k maximálnímu možnému zkrácení předpokládané doby vlastní realizace a taktéž k dohodě o postupném vracení jednotlivých dokončených úseků místní komunikace zpět k užívání veřejnosti. I přes uvedené maximální optimalizace všech prací se nevyhneme dvoutýdennímu přerušení dodávek teplé vody.

Za jistou kompenzaci veřejnosti lze považovat nejen zajištění následné bezpečné a kvalitní dodávky tepla v dalších letech, ale také provedení nových povrchů části místní komunikace v ulici Drahobejlova v uvedeném úseku a opravu chodníků.

Závěrem uvádíme, že práce provede TERMONTA PRAHA a.s., dceřiná společnost Pražské teplárenské a.s.

Za veškerá omezení při provádění prací se předem omlouváme a děkujeme veřejnosti a zejména obyvatelům dané oblasti za vstřícnost a pochopení.

TERMÍN REALIZACE: 13.7.2019 – 14.10.2019 (několik etap)

 

Zodpovědná osoba za TP a.s. – Ing. Karel Novotný, tel.: 739 347 159

                      realizace TP a.s. - Jaroslav Strnad, tel.:  739 347 246

Zodpovědná osoba za PT a.s. – Pavel Liška, tel.: 737 250 554