6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, dne 4. 6. 2024