21. 5. 2019 - dopravní soutěž

V dopoledních hodinách se na dětském Dopravním hřišti na Proseku  21. května 2019 uskutečnila dopravní soutěž mladých cyklistů - oblastní kolo. Děti byly rozděleny do dvou kategorií.  Smíšená družstva (2 dívky a 2 chlapci) absolvovala povinné disciplíny, jimiž byly – test z pravidel provozu na pozemních komunikacích – jízda po dětském dopravním hřišti – jízda zručnosti přes překážky – zásady poskytování první pomoci.

Počasí se povedlo, vše se vydařilo a takto to vše dopadlo:

Mladší kategorie: 1. ZŠ Litvínovská 600, Praha 9, 2. ZŠ Litvínovská 600, Praha 9 3. ZŠ Spektrum Praha 9

Starší kategorie: 1. ZŠ Litvínovská 600, Praha 9, 2. ŽŠ Špitálská Praha 9 3. ZŠ Na Balabence, Praha 9

ZŠ Litvínovská 600 bude Městskou část Praha 9 v obou kategoriích obhajovat v krajském kole.

Velké poděkování patří také všem zúčastněným osobám, kteří pomáhali při organizaci soutěže. Jedná se o BESIP, Český červený kříž, příslušníky České policie, strážníky Městské policie, TSK, zástupci radnice MČ Prahy 9, zástupci ze základních škol a další pozvaní hosté.