Jste zde

Životní prostředí

Sportování na Proseku

15.09.2014
Chcete si na Proseku zasportovat? Máte možnost v parku Srdce (vedle proseckého hřbitova, mezi ulicemi Vysočanská a Prosecká, za Prosek Pointem), kde nově najdete dvě sestavy na...

Havárie dle vodního zákona - č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v aktuálním znění

11.05.2012
Jako havárie se označuje mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Obecně lze říci, že za havárii se považuje každý únik...