Jste zde

Pravidelný odvoz bioodpadu

Pražské služby a.s. nabízí všem za úplatu pravidelný odvoz bioodpadu.
Podrobnější informace k této službě naleznete na jejich webových stránkách.

Informace pro občany, kteří již mají uzavřenou smlouvu na pravidelný odvoz bioodpadu se společností Pražské služby a.s.:
Vzhledem k tomu, že každoročně dochází ke značné změně v počtu smluv na odvoz bioodpadu, dochází i k úpravám svozových programů, což s sebou nese změnu svozových dnů.
Aktualizace svozových dnů je prováděna vždy k 1.4., kdy začíná sezónní odvoz a k 1.12., kdy začíná celoroční odvoz bioodpadu. Aktuální svozové dny v příslušné lokalitě je možné s měsíčním předstihem zjistit na stránkách Pražských služeb a.s.
V případě změny v průběhu svozového období bude společnost oznamovat změnu svozového dne letákovou akcí v dotčené lokalitě.