Jste zde

Informace o vánočním a novoročním svozu komunálního odpadu v Praze, vč. odvozu vánočních stromků

Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby, a.s. a svozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., zajistí svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole během vánočních a novoročních svátků. Program svozu je vytvořen tak, aby se v maximální možné míře předešlo přeplňování sběrných nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2017 budou standardně zajištěny normální pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných dnech. Z důvodu větší zátěže na stanovištích tříděného odpadu budou svozy tříděného odpadu realizovány v posíleném režimu. Na některých územích budou probíhat mimořádné svozy papíru a skla. Jedná se zejména o kritické oblasti (např. velká sídliště).

Svoz směsného odpadu bude zajištěn následovně:

21.-31.12.2017 normální svoz dle příslušných svozových programů
1.1.2018 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2.1.-6.1.2018 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

           

Svoz tříděného odpadu bude zajištěn následovně:

21.-31.12.2017 normální svoz dle příslušných svozových programů
1.1.2018 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2.1.-6.1.2018 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

          

Kam s vánočními stromky až doslouží?

Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (například na sídlišti), lze stromky volně odložit vedle nich. Pokud ale nemáte popelnici volně přístupnou z ulice (některé činžovní domy a rodinné domy), prosíme o odložení vánočního stromku u nejbližšího stanoviště na tříděný odpad. Jejich odvoz započne den po Štědrém večeru a následně bude probíhat po celý leden a únor 2018.

Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který se zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně využity např. v zahrádkářském průmyslu do kompostu. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Další užitečné informace naleznete na stránkách Portálu ŽP.