Jste zde

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD - podzim 2019

Harmonogram naleznete v přiložených dokumentech.

U kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha.

Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky)