Jste zde

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů v r. 2017

HARMONOGRAM mobilního sběru nebezpečného odpadu naleznete v přiloženém dokumentu.

V rámci mobilního sběru je možné odevzdávat tyto druhy odpadů:

- rozpouštědla

- kyseliny

- zásady

- fotochemikálie

- pesticidy

- zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti

- olej a tuk (kromě jedlého)

- barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice

- detergenty obsahující nebezpečné látky (čistící prostředky)

- nepoužitelná léčiva a cytostatika

- baterie a akumulátory.

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.