Jste zde

Odpady

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů v r. 2017

02.03.2017
HARMONOGRAM mobilního sběru nebezpečného odpadu naleznete v přiloženém dokumentu.

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD - jaro 2017

24.02.2017
U kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha. Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp....

Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad - březen-červen 2017

09.01.2017
Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ! VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu...

Kontejnery na velkoobjemový odpad - leden a únor 2017

02.01.2017
V lednu a únoru 2017 bude služba přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad přerušena. Využívejte, prosím, sběrné dvory. Děkujeme!

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1.1.2017

02.01.2017
Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění povinnosti ohlašování přepravy nebezpečných odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších...

Svoz komunálního odpadu a provoz sběrných dvorů hl. m. Prahy v období vánočních svátků a na přelomu roku

19.12.2016
Jako každý rok bude v období vánočních a novoročních svátků zajištěn na území hl. m. Prahy standardní svoz směsného i tříděného odpadu dle svozových programů, s výjimkou Nového...

Kampaň na snížení počtu černých skládek v okolí nádob na separovaný a směsný komunální odpad

17.08.2016
Hlavní město Praha zahájilo kampaň zaměřenou na snížení počtu černých skládek v okolí nádob na separovaný a směsný komunální odpad. V průběhu následujících týdnů budou na celém...

Odběr pneumatik zdarma - tisková zpráva z Magistrátu hl. m. Prahy

17.08.2016
O možnosti odběru pneumatik zdarma v rámci zpětného odběru informoval Magistrát hl. m. Prahy ve své tiskové zprávě. Tuto tiskovou zprávu naleznete v příloze.  

Změna ve způsobu zapojení živnostníků do veřejných stanovišť tříděného odpadu

17.08.2016
Na základě informací z Magistrátu hl. m. Prahy upozorňujeme, že z důvodu častého extrémního zneužívání veřejných stanovišť tříděného odpadu živnostníky je od 1. srpna 2016 možné...

Interaktivní mapy sběrných míst - baterie, světelné zdroje, elektrozařízení

25.07.2016
Nevíte, kam s použitými bateriemi, zářivkami nebo vysloužilým elektrozařízením? Poradí vám interaktivní mapy sběrných míst. Mapy registrují všechna veřejná místa, kam mohou lidé...