Jste zde

Odpady

Náhradní svoz BIOODPADU do přistavených velkoobjemových kontejnerů

20.04.2020
V rámci služby přistavování velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD informujeme, že v měsíci květnu budou nahrazeny nerealizované březnové/dubnové odvozy bioodpadu, a to takto:...

Služba přistavování kontejnerů na objemný odpad a bioodpad a mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu, vč. jedlých olejů POKRAČUJE.

14.04.2020
Od 14. dubna 2020 pokračuje služba přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad, velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, vč...

Znovuotevření většiny sběrných dvorů

31.03.2020
Seznam opětovně otevřených SD hl. m. Prahy dle provozovatelů s termínem otevření od 30. března 2020: Pražské služby, a.s. na plochu SD budou vpouštěni občané po jednom otevírací...

Omezení svozu odpadu!!

16.03.2020
Vážení, v reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila „KARANTÉNU“ a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, si Vás dovoluji...

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD - jaro 2020

28.02.2020
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD v 1. pololetí roku 2020 naleznete v přiložených dokumentech. U kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna...

Sběr tonerových a inkoustových kazet na vybraných sběrných dvorech hl. m. Prahy

14.02.2020
S účinností od 1. 1. 2020 byl zahájen pilotní projekt sběru použitých tonerových a inkoustových kazet na vybraných sběrných dvorech hl. m. Prahy. Sběrné dvory jsou vybaveny...

Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad - březen-červen, červenec-srpen 2020

12.02.2020
Službu přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad (VOK) zajišťuje firma AVE Pražské komunální služby s.r.o. ! VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu...

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů a potravinářských olejů v roce 2020

08.01.2020
HARMONOGRAM mobilního sběru nebezpečného odpadu naleznete v přiložených dokumentech. V rámci mobilního (zastávkového) sběru nebezpečného odpadu je v Praze každoročně realizováno...

Interaktivní mapy sběrných míst - baterie, světelné zdroje, elektrozařízení

08.01.2020
Nevíte, kam s použitými bateriemi, zářivkami nebo vysloužilým elektrozařízením? Poradí vám interaktivní mapy sběrných míst. Mapy registrují všechna veřejná místa, kam mohou lidé...

Změny v odpadovém hospodářství na území Hlavního města Prahy od 1.1.2020

20.11.2019
S účinností od 1.1.2020 nastanou změny v systému odpadového hospodářství na území Hlavního města Prahy. Podrobnější informace naleznete v přioženém dokumentu.