Jste zde

Zrušení výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o převodu podílu v obch

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

MCP09/014529/2018 KST/Krj

Oblast

Kancelář starosty a tajemníka

Kategorie

Oznámení

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

14.03.2018

Sejmuto

30.03.2018

Stav

Vyvěšeno