Jste zde

Záměr pronájmu NP n.j.č.561/103 v 8.NP domu Vysočanská 561/63 společnosti ITALAT CZ s.r.o.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/014019/2018/OSM/Fla OSM/Fla/2018

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

12.03.2018

Sejmuto

28.03.2018

Stav

Vyvěšeno