Jste zde

Záměr pronajmout parkovací stání v Parkovacím domě Prosek

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/036998/2019/OSM/Sur

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

02.08.2019

Sejmuto

19.08.2019

Stav

Vyvěšeno