Jste zde

Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 500/37 v k.ú. Střížkov (20 m2)

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/024810/2018/OSM/Sur

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

11.05.2018

Sejmuto

28.05.2018

Stav

Vyvěšeno