Jste zde

Záměr na změnu nájemní smlouvy č. NAN/OSM/0073/2014 - Mgr. Krejčová

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

P09 028220/2017/OSM/Tom OSM/Tom/2017

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

18.05.2017

Sejmuto

05.06.2017

Stav

Vyvěšeno