Jste zde

Záměr na pronájem NP v 1.NP domu čp.548, Vysočanská 81, k.ú. Prosek, Praha 9, VŘ

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/035440/2019/OSM/Tom OSM/Tom/2019

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru, jednotky, budovy

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

23.07.2019

Sejmuto

23.08.2019

Stav

Vyvěšeno