Jste zde

Záměr na pronájem NP v 1.NP domu čp. 589, ul. Novovysočanská 7, k.ú. Vysočany, Praha 9

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/041474/2017/OSM/Tom OSM/Tom/2017

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

03.08.2017

Sejmuto

21.08.2017

Stav

Vyvěšeno