Jste zde

Záměr na pronájem NP v 1. PP domu čp.583, K Trati/Novovysočanská 27, Praha 9, k.ú.Vysočany

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/040473/2019/OSM/Tom OSM/Tom/2019

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

26.08.2019

Sejmuto

26.09.2019

Stav

Vyvěšeno