Jste zde

Záměr na pronájem NP-neb.jednotky č. 564/101 v domě Vysočanská 564/57 v Praze 9

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/007100/2019/OSM/Fla OSM/Fla/2019

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru, jednotky, budovy

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

11.02.2019

Sejmuto

07.03.2019

Stav

Vyvěšeno