Jste zde

Záměr na pronájem NJ č.546/102 v přízemí domu čp. 546, Vysočanská 85, k.ú. Prosek, Praha 9

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/035629/2019/OSM/Tom OSM/Tom/2019

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

24.07.2019

Sejmuto

26.08.2019

Stav

Vyvěšeno