Jste zde

Záměr na prodloužení smluv o nájmu s CETIN a.s. do 30.6.2021

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/001735/2019/OSM/Fla OSM/Fla/2019

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

10.01.2019

Sejmuto

28.01.2019

Stav

Vyvěšeno