Jste zde

Záměr na prodej pozemku parc. č. 94/1, k.ú. Hrdlořezy

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/005901/2019OSM/Svo

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

04.02.2019

Sejmuto

20.02.2019

Stav

Vyvěšeno