Jste zde

Záměr na prodej n.j.č.856-450 formou VŘ_Lovosická 856

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/036338/2018/OSM/Fla OSM/Fla/2018

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

12.07.2018

Sejmuto

02.08.2018

Stav

Vyvěšeno