Jste zde

Záměr na prodej n.j. č. 856/451 - garáže formou výběrového řízení zájemci s nejvyšší nabídkou

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/012700/2018/OSM/Fla OSM/Fla/2018

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

05.03.2018

Sejmuto

04.04.2018

Stav

Vyvěšeno