Jste zde

Výběrové řízení na pronájem bytu za 1. smluvní nájemné - byt č. 14, Vysočanská 564

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

P09 034791/2017

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Výběrové řízení na pronájem bytu

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

29.06.2017

Sejmuto

07.09.2017

Stav

Vyvěšeno