Jste zde

Voltcom s.r.o. - přerušení dodávky elektřiny - ul. Makedonská - 30.5.2017

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

P09 024942/2017 INFO 2017

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

VOLTCOM, spol. s r.o., IČ:44794274
DS: qzsa7vr, Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6, Czech Republic

Původce

VOLTCOM, spol. s r.o., IČ:44794274
DS: qzsa7vr, Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6, Czech Republic

Vyvěšeno

03.05.2017

Sejmuto

31.05.2017

Stav

Vyvěšeno