Jste zde

UZSVM - nabídka majetku - hřbitovní zařízení - hřbitov Praha 9 - Prosek

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

UZSVM/A/31373/2018-HMO1

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Původce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Vyvěšeno

18.07.2018

Sejmuto

21.08.2018

Stav

Vyvěšeno