Jste zde

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, veřejná dražba dobrovolná dne 11.12.2017

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

UZSVM/A/50131/2017-HMO2

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Původce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Vyvěšeno

30.10.2017

Sejmuto

12.12.2017

Stav

Vyvěšeno