Jste zde

Správa železniční dopravní cesty, nájem pozemků v k.ú. Libeň

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

25819/2017-SŽDC-OŘ PHA-640

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ:70994234
DS: uccchjm, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Původce

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ:70994234
DS: uccchjm, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Vyvěšeno

24.10.2017

Sejmuto

28.11.2017

Stav

Vyvěšeno