Jste zde

Soudní exekutor Mgr. Zuzana Sobíšková, Praha 6, elektronická dražba dne 09.08.2018 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

180 EX 2648/17

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Sobíšková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01385437, Zuzana Sobíšková
DS: kxcqtwv, Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6, Czech Republic

Původce

Sobíšková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01385437, Zuzana Sobíšková
DS: kxcqtwv, Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6, Czech Republic

Vyvěšeno

26.06.2018

Sejmuto

10.08.2018

Stav

Vyvěšeno