Jste zde

Rozhodnutí - společné povolení (U+S)*: čtyři kolmá parkovací stání na pozemku parc. č. 496/101 v k.ú

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

MCP09/065209/2018/OVÚR/LAVL

Oblast

Odbor výstavby a územního rozvoje

Kategorie

Odbor výstavby a územního rozvoje

Adresát

Městská část Praha 9, Úřední deska
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

04.02.2019

Sejmuto

20.02.2019

Stav

Vyvěšeno