Jste zde

Realit Praha spol. s r.o., veřejná dražba dobrovolná dne 29.10.2020 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/152478/2020 INFO 2020

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Realit Praha spol. s r.o., IČ:49614509
DS: kd67n5y, Vyšehradská 1446/53, 128 00 Praha 2, Czech Republic

Původce

Realit Praha spol. s r.o., IČ:49614509
DS: kd67n5y, Vyšehradská 1446/53, 128 00 Praha 2, Czech Republic

Vyvěšeno

23.09.2020

Sejmuto

30.10.2020

Stav

Vyvěšeno