Jste zde

Realit Praha spol. s r.o., veřejná dražba dobrovolná dne 28.6.2018 ve 14:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/026887/2018 INFO 2018

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Realit Praha spol. s r.o., IČ:49614509
DS: kd67n5y, Vyšehradská 1446/53, 128 00 Praha 2, Czech Republic

Původce

Realit Praha spol. s r.o., IČ:49614509
DS: kd67n5y, Vyšehradská 1446/53, 128 00 Praha 2, Czech Republic

Vyvěšeno

23.05.2018

Sejmuto

29.06.2018

Stav

Vyvěšeno