Jste zde

Realdrazby.cz - Zveřejnění dražebních vyhlášek č.j. 0101/18-1 a 0101/18-2

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/057674/2018 INFO 2018

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

realdrazby.cz s.r.o., IČ:29136202
DS: z6bnpak, Grafická 854/15, 150 00 Praha 5

Původce

realdrazby.cz s.r.o., IČ:29136202
DS: z6bnpak, Grafická 854/15, 150 00 Praha 5

Vyvěšeno

08.11.2018

Sejmuto

10.12.2018

Stav

Vyvěšeno