Jste zde

PROGRAM CELOMĚSTSKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO ROK 2020

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/041430/2019

Oblast

Odbor školství a evropských fondů

Kategorie

Vyhlášení konkurzního řízení

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

30.08.2019

Sejmuto

21.10.2019

Stav

Vyvěšeno