Jste zde

PREdistribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 19.11.2018 ul. Kolbenova 616/34a

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/056135/2018 INFO 2018

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

VOLTCOM, spol. s r.o., IČ:44794274
DS: qzsa7vr, Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6, Czech Republic

Původce

VOLTCOM, spol. s r.o., IČ:44794274
DS: qzsa7vr, Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6, Czech Republic

Vyvěšeno

01.11.2018

Sejmuto

20.11.2018

Stav

Vyvěšeno