Jste zde

PREdistribuce a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 17.9.2019 - ul.Poděbradská

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/031900/2019 INFO 2019

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

VOLTCOM, spol. s r.o., IČ:44794274
DS: qzsa7vr, Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6, Czech Republic

Původce

VOLTCOM, spol. s r.o., IČ:44794274
DS: qzsa7vr, Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6, Czech Republic

Vyvěšeno

03.07.2019

Sejmuto

18.09.2019

Stav

Vyvěšeno