Jste zde

oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska*: Bageterie Boulevard Českomoravská - změna st

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/013465/2018/OVÚR/Rů

Oblast

Odbor výstavby a územního rozvoje

Kategorie

Odbor výstavby a územního rozvoje

Adresát

Městská část Praha 9 (Úř. deska), Úřední deska
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

14.03.2018

Sejmuto

30.03.2018

Stav

Vyvěšeno