Jste zde

oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: Obytný soubor Zelené město, III etapa

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

MCP09/011573/2018/OVÚR/VLe

Oblast

Odbor výstavby a územního rozvoje

Kategorie

Oznámení

Adresát

Městská část Praha 9 (Úř. deska), Úřední deska
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

05.03.2018

Sejmuto

23.03.2018

Stav

Vyvěšeno