Jste zde

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3131/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/160262/2020/OVÚR/Plo

Oblast

Odbor výstavby a územního rozvoje

Kategorie

Oznámení

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

07.10.2020

Sejmuto

23.10.2020

Stav

Vyvěšeno