Jste zde

Oznámení o uložení písemnosti

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

7303738/19/2009-70461-111214

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení o uložení písemnosti

Adresát

Územní pracoviště pro Prahu 9 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: z4gn679, Drahobejlova 945/48, 190 00 Praha

Původce

Územní pracoviště pro Prahu 9 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: z4gn679, Drahobejlova 945/48, 190 00 Praha

Vyvěšeno

05.09.2019

Sejmuto

23.09.2019

Stav

Vyvěšeno