Jste zde

Opatření obecné povahy 13/1997 Sb. - Kytlická_zabezpečení pěších vazeb

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/164962/2020

Oblast

Odbor dopravy

Kategorie

Zvláštní užívání komunikace

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

15.10.2020

Sejmuto

02.11.2020

Stav

Vyvěšeno