Jste zde

Obvodní soud pro Prahu 9, usnesení o určení data smrti

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

62NC102/2020 - null

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

Obvodní soud pro Prahu 9, IČ:00024465
DS: g3tabzg, 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10, Czech Republic

Původce

Obvodní soud pro Prahu 9, IČ:00024465
DS: g3tabzg, 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10, Czech Republic

Vyvěšeno

06.10.2020

Sejmuto

06.11.2020

Stav

Vyvěšeno