Jste zde

Obvodní soud pro Prahu 9 -2x usnesení - určení data smti

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

62NC105/2018 - null

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Soudy

Adresát

Obvodní soud pro Prahu 9, IČ:00024465
DS: g3tabzg, 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10, Czech Republic

Původce

Obvodní soud pro Prahu 9, IČ:00024465
DS: g3tabzg, 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10, Czech Republic

Vyvěšeno

26.04.2018

Sejmuto

28.05.2018

Stav

Vyvěšeno