Jste zde

Obvodní soud Praha 9 - Usnesení o určení data smrti

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/038213/2019 INFO 2019

Oblast

Matrika

Kategorie

Vyhláška k určení data úmrtí

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

09.08.2019

Sejmuto

04.09.2019

Stav

Vyvěšeno